Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Marta Orłowska

Sąd Rejonowy w Olsztynie

!

Pani SSR w Olsztynie Marta Orłowska wydała wyrok zasądzający od pozwanych na rzecz wspólonty mieszkaniowej niezgodny z obowiązującym prawem - sygn. akt X C 2258/17 z dnia 20 września 2017 r.

W sposób rażący popełniła obrazę przepisów prawa.

Uchybiła godności urzędu sędziego.

Naruszyła powagę rzeczy osądzonej.

Nie poniosła żadnych konsekwencji dyscyplinarnych - może więc wydawać następne wyroki niezgodne z prawem i powielać wcześniej wydane orzeczenia!

Szczegóły sprawy na stronie: http://okrzei20olsztyn.pl

2018-08-07Mirosław Żelechowski do pobrania
Dodaj opinię

Wydała wyrok zasądzający od pozwanych ... na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej: - niezgodny z obowiązującym prawem; - w sposób rażący popełniając obrazę przepisów prawa; - naruszając obrazę powagi osądzonej. Szczegóły na stronie: http://okrzei20olsztyn.pl/oskarzam.html; http://okrzei20olsztyn.pl/nakaz_zaplaty/akt_oskarzenia.pdf Nie poniosła z tego powodu żadnych konsekwencji dyscyplinarnych.
Mirosław Żelechowski

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.