Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Beata Kalińska

Sąd Rejonowy w Olsztynie

!

Na rozprawie przez nią prowadzonej wypowiadał się stronniczy biegły. Przedstawione przeze mnie dokumenty postawiały w złym świetle jakość jego pracy jako biegłego. 
Jako reakcja sędziny Beata Kalińskiej na wykazaną sprzeczność, padło stwierdzenie:
 "To sędzia jest ostatecznym biegłym we wszystkich sprawach i podejmuje ostateczne decyzje".  
Jednocześnie w żadnym momencie procesu nie odczułem bezstronności sądu i możliwości swobody swoich wypowiedzi. Odrzucane były wszystkie argumenty, które mogły zmienić wyrok, moim zdaniem nieformalnie podjęty już w pierwszych minutach na pierwszej rozprawie.

2019-05-22JarKK
Dodaj opinię

To już szczyt głupoty
Na rozprawie przez nią prowadzonej wypowiadał się stronniczy biegły. Przedstawione przeze mnie dokumenty postawiały w złym świetle jakość jego pracy jako biegłego. Jako reakcja sędziny Beata Kalińskiej na wykazaną sprzeczność, padło stwierdzenie: "To sędzia jest ostatecznym biegłym we wszystkich sprawach i podejmuje ostateczne decyzje". Jednocześnie w żadnym momencie procesu nie odczułem bezstronności sądu i możliwości swobody swoich wypowiedzi. Odrzucane były wszystkie argumenty, które mogły zmienić wyrok, moim zdaniem nieformalnie podjęty już w pierwszych minutach na pierwszej rozprawie.
Jacek_De
Na rozprawie przez nią prowadzonej wypowiadał się stronniczy biegły. Przedstawione przeze mnie dokumenty postawiały w złym świetle jakość jego pracy jako biegłego. Jako reakcja sędziny Beata Kalińskiej na wykazaną sprzeczność, padło stwierdzenie: "To sędzia jest ostatecznym biegłym we wszystkich sprawach i podejmuje ostateczne decyzje". Jednocześnie w żadnym momencie procesu nie odczułem bezstronności sądu i możliwości swobody swoich wypowiedzi. Odrzucane były wszystkie argumenty, które mogły zmienić wyrok, moim zdaniem nieformalnie podjęty już w pierwszych minutach na pierwszej rozprawie.
Jacek_De
Na rozprawie przez nią prowadzonej wypowiadał się stronniczy biegły. Przedstawione przeze mnie dokumenty postawiały w złym świetle jakość jego pracy jako biegłego. Jako reakcja sędziny Beata Kalińskiej na wykazaną sprzeczność, padło stwierdzenie: "To sędzia jest ostatecznym biegłym we wszystkich sprawach i podejmuje ostateczne decyzje". Jednocześnie w żadnym momencie procesu nie odczułem bezstronności sądu i możliwości swobody swoich wypowiedzi. Odrzucane były wszystkie argumenty, które mogły zmienić wyrok, moim zdaniem nieformalnie podjęty już w pierwszych minutach na pierwszej rozprawie.
Jacek_De

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.