Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Agata Chabir

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IV Wydział Rodzinny, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Rejestru Zastawów

Dodaj opinię

Sprawa o sygn. akt VP 2096/13 sędzia Chabir dokonała zafałszowania materiału dowodowego, przypisała mu przeciwne znaczenie, aniżeli to , jakie wynikało z treści dokumentu i k.c.. Ponad to oparła postanowienie na dwóch nie ważnych dokumentach, a jeden z nich nie istniał jako dokument, mógł być notatką, lub projektem. Usankcjonowała bezprawne działania pracodawcy, którym były władze samorządowe miasta Poznań. Jeden z tych dokuemntów uzyskany został za pomocą przestępstwa, naruszono wiele przepisów prawa, ale sędzia Chabir nie stosuje prawa, jest wyznaczana do spraw, które kończa sie tak, jak na wstępie napisałem. Nie jestem jedynym, w Poznaniu jest jeszcze jedna osoba potraktowana identycznie jak ja przez Chabir. Posiadam wszystkie dowody, na potwierdzenie ustawki sadowej.
Jacek

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.