Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Renata Jabłońska-Rytczak

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

!

Za to wyleciała z sądu: WYROK
2015-01-31

!

W odwołaniu od najsurowszej kary dyscyplinarnej obwiniona zarzuciła Sądowi Dyscyplinarnemu, że Sąd nie zbadał czy obwiniona zdolna była do udziału w postępowaniu dyscyplinarnym(karnym).
Jak podniósł Rzecznik Dyscyplinarny, trudno sobie wyobrazić że Sędzia nie była zdolna do udziału w sprawie dyscyplinarnej(karnej), jeżeli sama orzekała w tym okresie w sprawach karnych.
Argument oskarżyciela oczywiście był jak najbardziej słuszny, bo skoro Sędzia orzekała w sprawach karnych, oczywistym było, że mogła brać udział w postępowaniu dyscyplinarny...

Zastanowić należy się czy Sędzia była zdolna orzekać jeżeli nie była w stanie brać udziału w sprawie, czego oczwiście Sąd nie zbadał.

W przedmiotowej sprawie niestety Sąd Najwyższy nie wyraził zgody na rejestrowanie postępowania, ale relacje z jego przebiegu można poznać poprzez kontakt mailowy z ygrak@dajwlape.pl

2014-12-18

!

Oddaj szmato mi moje pieniądze!
2014-07-23

!

UWAGA! Wielokrotnie karana dyscyplinarnie. Obecnie toczy się wobec niej postępowanie sd3/12 pod nadzorem Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Poprzedni wyrok!
2013-11-27

!

25 stycznia 2012r. - po wyjsciu z sali rozpraw z Sędzią J.Rytczak:

Uczestniczka proceso do swojego adwokata 'pani mecenas, a czemu sedzia nic z nim nie zrobi?-

Adwokat odpowiada -Bo jest Rzecznik Praw Dziecka i wszystko musi być zgodne z prawem-

2013-02-26obserwator

!

6 grudnia 2010r. usiłowałem złożyć wniosek o zabezpieczenie, a sędzia nie chciała go przyjąć z uwagi na nieopłacenie tego wniosku, ale nie zgodziła się na jego opłacenie. Kiedy się do mnie zwracała, uśmiechała się szyderczo. Kiedy chciałem złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych odmówiła mi złożenia wniosku o zwolnieine ustnie do protokołu.
2012-08-24Dawid Jabłoński
Dodaj opinię

Pytam Sadu Najwyższego: Czy ta sędzia po orzeczeniu Sądu Najwyższego sugerującego niepoczytalność, wróci na salę sądową i już znowu będzie poczytalna?
Podsądny
Ta szanowna pani sędzia już nie wróci na salę sądową...
Inny podsądny

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.