Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Agata Różycka

Sąd Rejonowy w Wieluniu
Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział Karny, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych i XI Zamiejscowy Wydział Cywilny

Dodaj opinię

stronnicza, niedouczona, impertynencka, słaba merytorycznie, nieprzygotowana do rozpraw, chyba przez pomyłkę została przewodniczącą. Dno
niezadowolony
Sędzia nie znająca zasad arytmetyi w stopniu podstawowym
piko

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.