Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Ewa Błachowska

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

!

Geriatra pilnie jej potrzebny. Biegły psychiatra Woźniak, dla którego Błachowska jest naganiaczem powinien w trybie natychmiastowym rozszerzyć specjalność na geriatryczną, żeby Błachowskiej ulżyć podwójnie. Czy stetryczała Błachowska spłodziła chociaż 1 dziecko, bo jak na razie to na hypcika płodzi nieważne postanowienia (aż 3 w naszej urojonej sprawie z 2013 r.) na podstawie również nieważnego zarządzenia bez nazwiska nieustalonego, sądowego idioty z jej wydziału rzekomo opiekuńczego. Pogłębiający się beznadziejny poziom umysłowy Błachowskiej i jej zatęchłego, schizofrenicznego, skorumpowanego Wydziału Rodzinnego SR z tzw. ,,sędzią” Ciesielskim, z kuratorskimi straszydłami na wróble tj. kurduplem Hajewską-Kycią i arcydziwną Pankiewicz-Woźniak, pozwala domniemywać, że niedługo w wydziale Błachowskiej będą podwyższać alimenty reproduktorom, bo miał za krótkiego lub zbyt miękkiego. Błachowska będzie mierniczym ??? Hemoroidziarzom sądowym zdawało się, że będą pisać pijackim bełkotem tylko w jedną stronę.
2015-04-16WS i TS

!

No to te stare ku... trzeba powiesić lub rozerwać kuniami i po problemie - w czasach Rewolucji Francuskiej takie stare ku... wyciągano za kudły i na stos. Trzeba ja spalić w piecu jak tego kota w Piotrkowie Tryb., gdyż ma tzw. kota w głowie - chora psychicznie i tyle. Mojej znajomej Marcie z powiatu Opoczyńskiego zabrano dziecko i dano pracę - wyrywanie flaków z kurczaków(ręką) w związku z czym chleje wódę żeby nie zwariować, a psycholog Madej z Opoczna wraz z Prezesem SR w/m sędzią SR Elżbietą Madej onanizują się na myśl o jej krzywdzie - to 2(dwie) stare ku... które wiedzą ile ludzie płacą za dziecko czy narządy w związku z czym biorą w łapy każde i wymieniają na mamonę. Pewnie to są tzw. siostry syjamskie, które porozumiewają się za pośrednictwem szklanej kuli - córka sędziego SR Elżbiety Madej podobno wyjechała/uciekła za granicę przed matką, którą bardzo dobrze zna od najmłodszych lat - wielka kupa mięsa w sam raz na kotlety schabowe. Gardzi Polakami wiec niech nażre się samą sobą wieśniara z Paradyża.
2015-03-10caporegime

!

No to te stare ku... trzeba powiesić lub rozerwać kuniami i po problemie - w czasach Rewolucji Francuskiej takie stare ku... wyciągano za kudły i na stos. Trzeba ja spalić w piecu jak tego kota w Piotrkowie Tryb., gdyż ma tzw. kota w głowie - chora psychicznie i tyle. Mojej znajomej Marcie z powiatu Opoczyńskiego zabrano dziecko i dano pracę - wyrywanie flaków z kurczaków(ręką) w związku z czym chleje wódę żeby nie zwariować, a psycholog Madej z Opoczna wraz z Prezesem SR w/m sędzią SR Elżbietą Madej onanizują się na myśl o jej krzywdzie - to 2(dwie) stare ku... które wiedzą ile ludzie płacą za dziecko czy narządy w związku z czym biorą w łapy każde i wymieniają na mamonę. Pewnie to są tzw. siostry syjamskie, które porozumiewają się za pośrednictwem szklanej kuli - córka sędziego SR Elżbiety Madej podobno wyjechała/uciekła za granicę przed matką, którą bardzo dobrze zna od najmłodszych lat - wielka kupa mięsa w sam raz na kotlety schabowe. Gardzi Polakami wiec niech nażre się samą sobą wieśniara z Paradyża.
2015-03-10caporegime

!

Sedzia ewa blachowska bez duszna bez litosci nie znajaca prawa zabrała dzieci bez postanowienia i bez podania przyczyny
2015-03-06 do pobrania

!

Jak najmniej takich sędzin. Lekkomyślnie wydała 3 postanowienia (o zabezpieczeniu, o psychiatrze, o RODK) zarejestrowanych III Nsm 557/13 w oparciu o NIEWAŻNE (zgodnie z KPC i SN) tzw. ,,zarządzenie" (BEZ SKŁADU SĄDU, bez daty bez sygnatury). Liczyła na to, że uczestnicy nie zauważą rażących braków formalnych tego ,,zarządzenia" zdyskwalifikowanego jako dokument sądowy. Kwiatkiem jest to, że te pseudo zarządzenie i 3 postanowienia przysłali pocztą w tym samym dniu tj. 15 lipca ubr., a jej kuratorka-,,specjalista" Hajewska-Kycia zwaliła się u nas jedenaście dni wcześniej 04 lipca 2013, czyli NIELEGALNIE, ale to Błachowskiej nie przeszkadzało!! Owo ,,zarządzenie" stworzono na zamówienie niejakiej Toroń Barbary (z doktoratem) z Gim.7 w Z.Górze po jej ,,informacji"(donosu) o banalnej zawartości merytorycznej, coś w rodzaju zgaduj-zgaduli, ale Błachowska nie posiada umiejętności weryfikacji bredni (potwierdzonych w prokuraturze szybkim umorzeniem), które preparują jej kuratorskie marionetki w rodzaju Hajewskiej-Kycia. Zauroczyła się miernym doktoratem (z psychologii) Toroń pospolitej intrygantki. Niewykluczone, że oszustka Toroń zamierzała skompromitować kuratorkę Kycię (ta nie wiedziała do kogo idzie) oraz sędzinę Błachowską, a przy okazji sędziego Ciesielskiego. W każdym razie sędzina Błachowska połknęła ten haczyk i cały Wydział Rodzinny został skutecznie OŚMIESZONY. Czy Błachowska myśli??? Udaje troskliwą opiekunkę dzieci i rodzin w wywiadach dla prasy, a w rzeczywistości uruchamia bezzasadną, TERRORYSTYCZNĄ procedurę, na której mieli wzbogacić się biegli-psychiatrzy (bezskutecznie, bo całowali klamki), RODK (nieskutecznie-pozostały im klamki), ławnicy (nie mieli nic do powiedzenia) i kuratorki (mniej dzieci, mniej ślubów, mniej rozwodów, a w sadzie aż duszno od ilości wypielęgnowanych młodych kobiet, które chcą mieć zatrudnienie) - wszyscy na koszt budżetu. Zdecydowany minus dla jej umiejętności, fachowości i uczciwości. Łańcuch ją uwiera!!! Tylko KRS.
2014-08-07WS i TS
Dodaj opinię

Ile dzieci spłodziła i wychowała sędzina Błachowska??? Pytanie zasadne, bo z pomocą swojego przyd-oo-pasa Hajewskiej-Kyci zachowuje się jak typowa, podstarzała, zgorzkniała, bezdzietna guwernantka z balzakowskich romansów, której wydaje się, że dzieci można traktować i n s t r u m e n t a l n i e , bezdusznie. Jak Błachowska śmie wygłaszać jakieś swoje kabotyńskie referaty w Urzędzie Marszałkowskim z marca br. w sprawie adopcji dzieci jak ona n i e_ z n a podstaw prawa ani psychiki dzieci??? W bezzasadnej sprawie III Nsm557/13 wydała bez pomyślunku, z automatu aż 3 n i e w a ż n e postanowienia na podstawie zarządzenia niewiadomo kogo, a więc n i e w a ż n e g o z mocy prawa! Przykładem innego sądowego skandalu z udziałem Błachowskiej jest odebranie od piersi biologicznej matki noworodka w szpitalu. Ta h a n i e b n a sprawa opisana została i nadal jest w Internecie pt. ,,,,Oddajcie mojego Dawidka”” Tygodnik Regionalna pod linkiem: http://zielonagora-nowasol.regionalna.pl/ps-4548-oddajcie-mojego-dawidka/ . Błachowska ma zbyt wąskie horyzonty, żeby pojąć, że małemu dziecku nawet w biedzie i niedostatku w 99 % będzie lepiej niż u obcych. Na tym etapie życia bliskość matki jest dla niemowlęcia największym b o g a c t w e m !!! Odbieranie z powodu czyjegoś, prymitywnego kaprysu noworodka matce, skazywanie niemowlaka na s i e r o c t w o , gdy matka żyje z czyjegoś niechlujstwa umysłowego w niezwykle istotnym dla dziecka okresie rozwoju, w którym maleństwo najbardziej potrzebuje ciepła rodzonej matki to barbarzyńskie o k a l e c z a n i e psychiki dziecka, prowadzące do autyzmu u dzieci !!! Biologiczna matka Dawidka nie wyrzekła się, ani nie odrzuciła swojego maleństwa, ale to dla Błachowskiej nie liczy się, Błachowska ,,wie” lepiej. Personel Błachowskiej zajmuje się wyszukiwaniem takich bezradnych osób na jej ,,klientów” z pomocą kilku naganiaczy i informatorów. Błachowska celowo, z premedytacją zastraszyła prostą, biedną kobietę przez wydarcie własnego dziecka, żeby ta o s z o ł o m i o n a kobieta była posłuszna i nie przeszkadzała na czas kontynuowania płatnych opinii, ekspertyz, diagnoz i innych s u b i e k t y w n y c h , najczęściej wewnętrznie sprzecznych, nielogicznych bredni konstruowanych przez różnych, powiązanych cwaniaków przy sądowym k o r y c i e z kasą. W naszej z kolei – nieważnej od samego początku i bezzasadnej, ukręconej – sprawie III Nsm 557/13 Błachowska zawarła w pseudo postanowieniu z dnia 12 lipca 2013 r., k o r u p c y j n ą klauzulę: ,,,,W przypadku odmowy współpracy dziecko może zostać odebrane””. Owa ,,,,współpraca”” według Błachowskiej polega na zapewnieniu zajęcia zdegenerowanemu, zakłamanemu personelowi Wydziału Rodzinnego SR oraz profitów z pasożytowania na koszt budżetu – opłacane, subiektywne laurki – różnych, chciwych szamanów z RODK, biegłych, ławników itp. W naszym przypadku nie poszło tym o s z u s t o m tak, jak sobie zaplanowali. Przeciwstawiliśmy się skutecznie s a d y s t y c z n y m praktykom – jak na razie bezkarnym – w Wydziale Rodzinnym pod przewodnictwem Błachowskiej, co spowodowało trwałe ośmieszenie się i żenującą kompromitację 5 sędziów (Błachowska, Ciesielski – z SR, Ciążyński, Młodzianowski, Opala – z SO) wraz z 2 prezesami (SR i SO), 4 kuratorek z karykaturą Okręgową i innych , 5 nikczemnych błaznów pozasądowych z zielonogórskiego MOPS. Zezwierzęcenie, odczłowieczenie, z g n i l i z n a moralna jakie zagnieździły się w Wydziale Rodzinnym są n i e w y b a c z a l n e . Niemiecka kanclerz Merkel będąc sama bezdzietną doskonale rozumiała, że do zajmowania się sprawami społecznymi i rodzinnymi najodpowiedniejsza będzie w i e l o d z i e t n a pani minister. Jednakże kanclerz Merkel w i e l o k r o t n i e przewyższa n ę d z n y intelekt sędziny Błachowskiej z zaściankowego Wydziału Rodzinnego w Zielonej Górze. Odebrany, mały Dawidek zamiast popijać zdrowe, naturalne mleko rodzonej matki był pompowany przez jakąś cholerę mlekiem krowim lub innym sztucznym paskudztwem. Jak niemowlę popłakiwało z tęsknoty za własną matką, to Błachowska wraz z łże-kuratorkami Hajewską-Kycią i Pankiewicz-Woźniak p o p i j a ł y herbatkę, radząc co dalej . . . . !!! Zdziwaczała Błachowska jest nie odwoływalna i rzekomo nieskazitelna, więc dalej będzie konsekwentnie n i s z c z y ć polskie rodziny, czego dowodem są 2 powyższe sprawy. Mamy gdzieś taką sprawiedliwość. Dekorowany orderami Strzembosz konstruujący obecny system deklarował, że środowisko sędziowskie samo się o c z y ś c i ??? Niebawem zobaczymy i przekonamy się, co na to KRS.
WS i TS
Dodaj komentarz...a mnie właśnie SSR Ewa Blachowska zabrała 3 córki,tzn zabrała mojej byłej małżonce....całkowita bezdusznośc.........
Tata
suka do entej potęgi! za pieniądze podatników! na stos przy ratuszu z takimi!
zdegustowany
suka
zdegustowany
Widać,ze ta stara krowa nie ma dzieci,bo kto by chciał tak bezduszną i bez serca babe zapłodnić,która odbiera dziecko Matce!!!!
diabel
Kto chce zarobic nie wychodzac z domu parenascie $$$$ dziennie??? Metoda jest prosta i dziala, poszukajcie sobie w google: jak kosic kase na adfly
Mam nadzieje ze reforma sadow i sedziow siegnie rowniez Ewe B...moze wtedy wroci sprawiedliwosc...jak mozna dopuscic psychicznie chora kobiete na takie stanowisko...tylko tu tylko w pl wszystko to uklady i ukladziki,a psychicznie chora kobieta decyduje o losach rodziny...kpiny...
czlowiek
Mam nadzieje ze reforma sadow i sedziow siegnie rowniez Ewe B...moze wtedy wroci sprawiedliwosc...jak mozna dopuscic psychicznie chora kobiete na takie stanowisko...tylko tu tylko w pl wszystko to uklady i ukladziki,a psychicznie chora kobieta decyduje o losach rodziny...kpiny...
czlowiek

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.