Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach Artykuły kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Tycjan Kotara

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział IX Gospodarczy - Rejestr Zastawów
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych

Dodaj opinię

W dniu 04.10.2018 zażalenie dwóch czeskich spółek, które przez pełnomocnika było adresowane do Sądu Okręgowego, jednak sędzia Sądu Rejonowego nie badając właściwości Sądu do rozpoznania zażalenia, wydał Postanowienie utrzymując wydane Postanowienie przez Prokuraturę Regionalną, które dotyczyło uznania środków finansowych znajdujących się na rachunkach w czeskich bankach za dowód rzeczowy w prowadzonym postepowaniu, które to postępowanie prowadzone było w sprawie a nie przeciwko komuś. Sędzia rozpoznał zażalenie 10 miesięcy po złożeniu zażalenia, a międzyczasie doszło do przekazania przez czeskie banki środków finansowych na konto Prokuratury. Sędzia jednak nie patrząc na to uznał zażalenie za bezzasadne, tym samym uznając wydane postanowienie za zasadne. Zostało to postanowienie oparte na art. 159 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które dotyczyło regulaminu wewnętrznego urzędowania prokuratury z którego rzekomo miałoby wynikać, że środki finansowe na rachunkach bankowych można uznać za dowód rzeczowy. Natomiast jak potwierdził to Sąd Okręgowy w innej sprawie taka czynność nie jest zgodna z prawem, nadto zastosowanie przepisu wydanego rozporządzeniem jest niezgodne z Konstytucją, gdyż rozporządzenie nie może zmieniać przepisów wprowadzonych ustawą. Ponadto sędzia w uzasadnieniu odwołuje się do przepisów prawa, które są niezgodne z stanem faktycznym.
samoukprawa

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.