- Sędzia Wiesław Morys
Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Wiesław Morys

NSA w Warszawie (przed reformą)

!

Patologia-na zlecenie dyskwalifikuje dobre prace na egzaminie adwokackim. Pewnie to samo robi jako sędzia orzekając w sprawach. W 2017r. sędzia Morys był egzaminatorem ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie. Oceniał dwa przedmioty: prawo administracyjne oraz etykę. Obydwie napisane przeze mnie w zupełności poprawnie prace zostały przez tego sędziego ocenione na ocenę niedostateczną. Wszczęłam wówczas interwencję, napisałam do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA, który na szczęście zainteresował się sprawą i zażądał od sędziego W. Morys wyjaśnień odnośnie wystawionych przez niego ocen. Po tej interwencji obydwie prace zostały uwzględnione w odwołaniu przed Komisją Egzaminacyjną II Stopnia. Oby jak najdalej od takich sędziów..
2019-03-20
Dodaj opinię


Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.