- Sędzia Anna Cencora
Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sędzia: Anna Cencora

!

Wydanie orzeczenia bez poprawnej podstawy prawnej. Sporządzenie protokołu z rozprawy z pominięciem wypowiedzi drugiej strony, stawiających ją w negatywnym świetle. Przekazanie sprawy pod rozpatrzenie innemu SR, mimo że SR w Częstochowie był sądem właściwym rzeczowo i miejscowo.
2019-06-29
Dodaj opinię

To mafia Sędziowska.cały V Rodzinny a w szczególności SSR Ewa Skubisz i Marta Michalska mają dużo do powiedzenia a wielkim hukiem i pyskowaniem nie zapoznając się z aktami spraw i dowodami.najgorsza to SSR Marta Michalska nikomu nie podwyższa alimentów chyba że posmarujesz i ma ogromny majątek wątpliwie że z pensji sędziego.
M>D>
Wydział Rodzinny SR Częstochowa - dla nich nie liczą się dzieci, chore wyroki krzywdzące cale rodziny. Mafia nad którą nie ma nadzoru.
Sylwia

Wypowiedz się co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Sędziowie powiązani:
Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.