Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Mokotowska Mafia

O mokotowskiej Mafii pisze anonimowy autor
Prześladowania polaków za ujwnianie nadużyć służb wszelakiej maści mają dramatczny finał realizowania odwetu na osobie zgłaszającej i jej rodzinie.

Liczne przykłady w tym dr Kękusia, p. Goczyńskiego i wielu innych osób stanowią materialne dowody hitleryzmu, co i mnie spotkało.

Od niespełna 1.5 roku przestępcy z mokotowskiego sądu doprowadzili do tego, że we własnej sprawie nie mam jak się bronic i zabierać głosu, bo nkwdecja celowo fabrykuje dokumenty oznaczane jako "wyroki" Od ponad 1.5 izoluje się mnie od prawa do sądu bo ubeckie gnidy nie sporządzają nawet decyzji ws wyznaczenia miejsc i terminów rozpraw, ze skutkiem wiadomym, "wyroki zapadają bez jednogo mojego słowa zanim one zapadną , a moje prawo do sadu sprowadzono do doręczania mi zapadłych w mokotowskim sadzie wyrków. Jeszcze gorzej jest w X wydziale odwoławczym bo z pisma skorumpowanej przewodniczacej miałem okazje dowiedziec się, że wyrok zapadł i ze zostałem prawidłowo zawiadomiony o miejscu i terminie sprawy odwoławczej. No gdyby tak było, to pewnie by się mozna powołać na zwrotne potwierdzenie odbioru doręczonego mi zawiadomienia/wezwania, ale skoro tgo gnidy nie posiadają, to umyśliły sobie, że uznają za prawidłowe powiadomienie mnie przez to , że wg gnid zmieniłem miejsce zamieszkania i nie przebywam tam gdzie przebywam tj od ponad 45 lat. Wszystko dla tego, ze jako uczciwy człek najwyraxniej uprzedzałem swoim pismami, wnioskami, zażaleniami skrgami, że wiem o co im chodzi, bo bezpieka policyjno sądowa nie posiada żadnych dowodów winy a wręcz przeciwnie.

ubeckie gnidy z mokotowskiej policji twierdzą, że tym samym jest "umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych własciwego organu lub instytucji uprawnionej do legitymowania" to: odmówił policjantowi podani aadresu miejsca swej pracy.

Zadne kpow i kpk nie przeidują aby od świadka pokrzywdzonego mozna pozyskiwac takie dane jak adres miejsca mojej pracya tym bardziej mojego numeru telefonu. żadna ustawa o policji nie daje takiego uprawnienia ubekom z krpII mokotów. Natomiast, gdyby w mojej sprawie jakkolwiek byłoby uczciwie, to trudno człowieka oskarżac z art 65 par 2 kw jednocześnie przedstawiając dane osobowe pozyskane z dowodu tożsamości tj dając dowód przeciwny do postawionego zarzutu procesowego.

par 2 zawiera dość jasne i ostre ograniczenie do pozyskiwani aspornch danych bowiem zawiera znamie " kto nie udziela "wbrew obiwiązkowi" i dalej co do okoliczności jak w par 1 art 65 kw. Przepis ewidentnie blankietowy, ustanowiony jako całość a to oc o wnim chodzi wyłuszczono i dookręślono w rozporządzenie do art 96 par 3 kpow, tj że naruszenie jest karalne tylko wtedy, gdy zachowanie obywatela umyślnie wporoadziło w bład co do danych osobowych ...

Skoro z mocy prawa nadrzędnego art 31 i 51 7 konstytucji dośc jasno wynika, iż bez ustawy to nikogo do niczego nie można zmuszac, oraz wskazanie na wolność od inwigilacji oraz domniemanie braku prawnień dla urzędów- t jakim cudem oprócz korupcji zakwalifikowano moje legalne zachowanie do naruszenia karalnego? ano prawem kaduka.

Skoro dal ubeków dowód tośamości nie jest dokmentem stwierdzającym moja tożsamość, to zaczynam mieć wątpliwośco kim jestem i czy aby na pewno jestem polakiem i polskiej tożsamości. Skoro dla ubeków dane z mojego dowodu tożsamości są niewystarczające dla prawidłowego ustalenia mjej tożsamości, to dane nieistotne i nieprzydatne wg art 6 ustawy o ochronie danych osobowch, tym bardziej ale nie wg mokotowskich gestapowców.

Dla tego też wiedząc, że ma rację i jestem na prawie celowo ukrywa się przeemną czynnosci i istotne informacje, bo byłby jeszcze problem, gdyby trzeba było wcignąć do protokołu to co mam prawo powiedziec na własną obronę.

Jestem pełem zdumienia, że nawet w tak oczywistej sprawie, gdzie polskie władze nieposiadając ustaw i faktów jako zasadnych przesłanek do zajmowania się moim zachowaniem sa w stanie skazać obywatela, w zasadzie za to, że dal własny dowód tożsamości jakiemuś debilowi z krpII mokotów a tem tymi urzedowymi danymi sam sie umysnie wproadzil w bład co do moich danch osobowych, no bo innego juz wytłumaczenia nie mam.

To nie jest tylko dramat ale materialny dowód, że rząd zatrudnia ludzi w sądach jako niebezpiecznyc dla otoczenia i jeszcze to świadomie toleruje.

to zeszmacenie , skoro jest w stanie absurdem skazać to jest w stanie zamordowac każda osobe w polsce ubeckim procesm opartym na brakach faktcznch i formalnych.

Na konie dodam, żesąd nie miał prawa zajmowac się moja sprawą bo o właściwej drodze i własciwym organie decyduje art 96 par 3 i akt prawa administracyjnego tj rozporządzenie rady ministrów, które ustanawia wybrane rodzaje wykroczeń nakładane grzywną wyłącznie w drodze mandatu. a co jeszcze ciekawsze to art 99 kpow dcyduje że w razie nie nałozenia mandatu, nie jest możliwe sporządzenie wniosku ukaranie bo osoba nie odmówiła przjecia mandatu, którego nie próbowan onałożyc.

No to jest powód do karania wyrokiem a nie ma powodów do karania mandatem. a przecież o kolejnosci decydje ustawa a nie psipsimska i psispismski.

co jeszce ciekawsze nie jest mozliwe wydanie wroku jesli ustawa tego nie wymaga i wg art 32kpow wydaje się postanowienie, zatem co determinuje forme środka odwoławczego, któren nie może być sprzeciwem ale zażaleniem a tym bardziej nie przysługuje od postanowienia apelacja.
No tak żongluja ss mani, że w normalny m kraju smi powinni iść o więzienia.

art 102 kpow decyduje kto jest właściwym organem potępowania i kto jest właściwm organem kontrli postęowania mandatowego- policja i minister MSW, ale nie wg nkwdekw z krp2 mokotów, 3 wydziału i X wydziału sr i so.
Wypowiedz się anonimowo co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.