Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

SĄDY W POLSCE TO PATOLOGIA

To patologia – powiedział ekipie dajwlape.pl kandydat na Prezydenta. Tego się nie da naprawić, to trzeba obalić – mówił nam Grzegorz Braun - Nikomu nie życzę doświadczenia, jakim jest bycie w postpeerelowskim sądzie.

SĄDY W POLSCE TO PATOLOGIA

17 kwietnia w Katowickim Oku odbyła się debata kandydatów na Urząd Prezydenta RP Grzegorza Brauna i Pawła Tanajno z udziałem dziennikarzy Marcina Roli oraz Konrada Daniela. Spotkanie niezależnych mediów z kandydatami było dla nas okazją do zapoznania się ze stanowiskiem Grzegorza Brauna w sprawie krajowego sądownictwa. To patologia – powiedział ekipie dajwlape.pl kandydat na Prezydenta. Tego się nie da naprawić, to trzeba obalić – mówił nam Grzegorz Braun - Nikomu nie życzę doświadczenia, jakim jest bycie w postpeerelowskim sądzie.

Stan polskiego sądownictwa wymaga gruntownej przemiany i natychmiastowych działań . Kolejne wyroki zapadające w Polskich sądach budzą nie tylko oburzenie i niesmak, ale przede wszystkim poczucie ogromnej niesprawiedliwości mającej miejsce w zamkniętych salach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jakość polskiego sądownictwa pozostaje daleko w tyle za rozwiązaniami płynącymi z innych krajów Unii Europejskiej, czy świata zachodniego. Brak poszanowania dla godności i praw osób mających do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, praktyki sądów, w których nie litera prawa, ale dowolność jego interpretacji przez sędziów – to sprawy, z którymi jako dziennikarze naszego portalu mamy do czynienia bardzo często. Problem dotyka nas tym bardziej, iż dotyczy nie tylko naszego pokolenia, ale jest ciosem najczęściej wymierzonym przeciwko przyszłości naszego narodu – przeciwko naszym dzieciom, w praktykach stosowanych powszechnie przez Sądy Rodzinne. Obecny stan prawny wynikający z przestarzałych zapisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego odbiera dzieciom prawo do opieki obojga rodziców w przypadku ich rozstania, a wyroki zapadające w sprawach rodzinnych są alarmujące. Wynikiem braku poszanowania dla elementarnych praw człowieka w postępowaniach sądowych jest zatrważająca, sięgająca milionów liczba dzieci skazywanych przez Sądy Rodzinne na izolację od drugiego rodzica – realnie - na bycie sierotami. Antyrodzinna polityka krajowych Sądów Rodzinnych , w której dzieci często pozostawiane są pod opieką osób kompletnie nie nadających się do pełnienia pieczy rodzicielskiej, skutkuje kolejnymi, nagłaśnianymi przez media przypadkami bulwersującej przemocy dokonywanej na najsłabszych obywatelach naszego kraju. o opinię zapytaliśmy Grzegorza Brauna, kandydata na Urząd Prezydenta RP biorącego udział w spotkaniu i debacie z niezależnymiv mediami w Katowicach, który wielokrotnie podkreślał potrzebę odwoływania się do wartości płynących z wiary w Boga i pielęgnowanych w ponad 1000-letniej tradycji Państwa Polskiego przez Kościół Katolicki w celu uzdrowienia polskiej polityki i znalezienia rozwiązań nie będących jedynie ofertą na czas pomiędzy kolejnymi wyborami, ale zapewniających trwałość Ojczyzny na kolejne tysiąclecie istnienia.

W kontekście wartości, o których Pan mówił – zapytaliśmy podczas piątkowej debaty - jakie widzi Pan możliwości, jakie widzi Pan szanse na uratowanie polskiej rodziny, przede wszystkim przyszłości naszego narodu, czyli naszych dzieci, w kontekście polskich sądów rodzinnych? Polskich sądów, które praktykują bardziej politykę antyrodzinną , niż rodzinną?

No cóż – mówił Grzegorz Braun. Sądy rodzinne to po prostu jest tylko jeden z odcinków patologii, jaka jest istotą całego sądownictwa postpeerelowskiego. Sądownictwo postpeerelowskie to jest po prostu patologia. To jest jeden z tych elementów sprawy, o których można z całą pewnością powiedzieć, że tego się nie da naprawić, to trzeba obalić. To trzeba po prostu obalić. Sędziowie nierządni, którzy w gruncie rzeczy sami często pewnie są jakimiś nieszczęśliwymi ludźmi, skrzywdzonymi przez innych, którzy im kompletnie zamieszali w głowach, którzy ich pozbawili jakiejkolwiek busoli moralnej, busoli prawnej. Ci sędziowie, którzy do dzisiaj na studiach się uczą nie o sprawiedliwości, tylko o sprawiedliwości społecznej… i w związku z tym – hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko jest możliwe. Ci sędziowie i prokuratorzy, którzy realizują zlecenia polityczne, czemu mieliby się kierować w sądach rodzinnych akurat jakimś realnym rachunkiem? Ludzkim sumieniem. Czemu mieliby się kierować.? Dlaczego sądy rodzinne miałyby się wyłamywać od tej reguły, która poza tym wszędzie obowiązuje? Uzdrówmy Państwo, uzdrówmy sądownictwo, a wtedy i sądy rodzinne będą, jak sądzę, wydawały decyzje rzadziej wołające o pomstę do nieba, niż to jest w tej chwili.

Patrzcie władzy na ręce… mówił Grzegorz Braun. Zobaczcie, czy się da pokojowo odsunąć od władzy tych ludzi, którzy sprawować jej nie powinni, dlatego, że prowadzą Państwo do zguby, naród do zubożenia , do niebytu.

Mateusz Żytkiewicz, 2015-04-19Teraz za purzno ale morze inni bendom uratowano za moje dzieci wzieto w łape pieniądze tego nie da sie opisać Ddurzo by pisać na ten temat ja się dzieci po byłam dzięki alkocholikowi a sędzia mnie dobił w samo serce do dziś płacze w poduszkę kamil antkowiak z Poznania bardzo mu dziękuję mam traumę a wiedział że jestem młodziutkom osobom w tedy a dziś mam 38lat czy synuw się doczekam byzobaczyc
kasia
24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego. Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii. http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/
blumenalle

Wypowiedz się anonimowo co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.