Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

Sposób na wariata

Prokuraturze zabrakło argumentów, więc sięgnęła po psychiatrów...

odpowiedź:

Katowice, dn. 2016-03-09

Dawid Jabłoński /adres w aktach/

Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

Sygn. akt: PR Pp 11.2016

Odpowiedź na postanowienie prokuratora

W odpowiedzi na postanowienie prokuratora z dnia 2016-03-01 o wyznaczeniu biegłych psychiatrów pragnę ustosunkować się do zakresu zleconych czynności, a to:

ad1) czy i na jaką chorobę psychiczną, upośledzenie lub inne zakłócenia czynności psychicznych cierpi w/w?
Odp: Nie cierpię na żadną chorobę psychiczną, upośledzenie lub inne zakłócenia czynności psychicznych.

ad2) czy w chwili czynu miał on w pełni zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem?
Odp: W chwili czynu najprawdopodobniej miałem zachowaną pełną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, ale nie przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu.

ad3) czy w obecnym stanie zdrowia psychicznego podejrzany może brać udział w czynnościach postępowania i na prowadzeniu obrony w sposób samodzielny i rozsądny?
Odp: Orzeczono u mnie niepełnosprawność o umiarkowanym stopniu, która to niepełnosprawność istnieje od 7go roku życia, wymagam zatem częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, przez co obronę prowadzić mogę rozsądnie, jednak nie mogę jej prowadzić samodzielnie.

ad4) czy konieczne jest umieszczenie podejrzanego w zakładzie zamkniętym w celu zapobieżenia ponownemu popełnieniu czynu zabronionego związanego z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, innym zaburzeniem psychicznym lub uzależnieniem od alkoholu bądź innego środka odurzającego?
Odp: Pojebało was?

Łączę Wyrazy Szacunku,
Dawid JabłońskiNie można pozwolić na umieszczaniu dzieci i dorosłych niepełnosprawnych w psychiatrykach.
Agnieszka
Co za ku...y
Ja

Wypowiedz się anonimowo co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.