Oceń Sędziego Oceń Kuratora Oceń RODK W mediach kontakt

UWAGA: utrata danych w zakresie dat 2016-12-31 do 016-02-13...

UWAGA: Debilizm atakuje sędziów!

Stronniczy sędzia nie potrafi czytać!
Stronniczy sędzia (dalej zwany: sędzia debil) odwołał moją rozprawę, o czym nie zostałem poinformowany, co naraziło mnie na koszty przejazdu na dystansie 700km. Mój wniosek sędzia debil rozpoznał na posiedzeniu niejawnym, gdzie uwzględniał wyłącznie dowody niekorzystne dla mnie, a sprzecznych informacji uzyskanych od tej samej instytucje i w tej samej sprawie nie weryfikował, tylko przyjmował wersje dla mnie niekorzystne.

Kawałek postanowienia:

Gdzie jest InPost?

Zażalenie:

Dowody:

Postanowienie:
Wypowiedz się anonimowo co myślisz o tej sprawie...

Podpis:

Treść:

Strefa
e-mail:
hasło:
zarejestruj
dajwlape.pl zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem Rej.Pr.767 w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Podmiot odpowiedzialn i redakor naczelny: Dawid Jabłoński, brak adresu dla doręczeń.