dajwlape.pl            Strefa Kontakt Strona główna
Oceń sędziegoOceń RODKOceń kuratoraOceń przedszkoleW mediachAkta sprawArtykuły

NIEZŁOMNI

 

Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych

 

                 40-877 Katowice, ul. Mieszka I 15/75    Tel. 601646080       

 

Sekcja PATRONAT

 

Dyrektor Generalny  Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Kitliński

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

oraz

Dyrektor  Aresztu 

 Warszawa Służewiec

płk Adam Karas

 

 

WNIOSEK

o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO

wobec   Zygmunta Miernika  

oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  

osadzonego ukaranego karą porządkową przez Sąd Rejonowy Warszawie.

 

   W związku z osadzeniem w dniu dzisiejszym w areszcie znanego opozycjonisty, dziennikarza, antykomunisty Pana Zygmunta Miernika, więźnia politycznego PRL (internowany m.in. w ZK Zabrze-Zaborze)

 

1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/  

Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa;

oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy”.

 

2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących  specjalnego statusu osadzonego w wyniku nałożenia (ukarania karą porządkową aresztu) przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) -  abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Zygmunta Miernika zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową zamienioną na areszt nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem  popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (jest to bowiem osoba tylko ukarana).

 

Zgodnie z kkw osadzony Zygmunt Miernik powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół).

Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż więźniowie polityczni (takich chyba u Was więcej nie ma) czy ukarani karą porządkową. Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc Pan Zygmunt Miernik winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp.

 

              Dotychczas najczęściej dyrektorzy  aresztów respektowali  w III RP status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL.

Jest on także standardem w Unii Europejskiej i w kodeksie karnym wykonawczym.

Przykładowo respektowano status więźnia politycznego:

- w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego),

- w  Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za domaganie się procesu pułkownika SB który zabił jego matkę)

- w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 r.)

- w Areszcie w Tarnowskich Górach  (wobec Mariusza Cysewskiego, dziennikarza ukaranego karą 3 dni aresztu za nagrywanie jawnej rozprawy we wrześniu 2015 r. )

 

 

Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka złamał prawo i osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnego grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej zagrzybionej małej celi razem z 5 kryminalistami w tym palaczami.

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na nasz wniosek wszczął postępowanie wobec Rządu RP za to bezprawne osadzenie ukaranego karą porzadkową razem z kryminalistami (którą to karę pozbawienia wolności  nota bene Sąd odwoławczy tj. Apelacyjny w Warszawie znał za bezzasadną). Trybunał zażądał wyjaśnień w kwestii tego osadzenia i dał Rządowi RP czas na porozumienie z pokrzywdzonym. Po końcowym orzeczeniu ETPC będziemy ścigać karnie Dyrektora Aresztu Warszawa- Białołęka za ówczesne nieludzkie i poniżające traktowanie.

 

Również w sprawie Z.Miernika kara aresztu jest NIEPRAWOMOCNA.

Warto zastanowić się czy jest w ogóle legalna.

 

Za co Zygmunt Miernik został ukarany najcięższą karą tj. uwięzieniem?

Pobił kogoś? Skrzywdził? Groził? Nic takiego, po prostu wypowiedział krytyczną uwagę! Dokładnie: Zygmunt Miernik 1 października na sali sądowej przy ul. Kocjana w trakcie procesu za „tortowy protest” w sprawie protestu Niezłomnych na zakończenie rozprawy komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka podniósł publicznie  słowną wątpliwość co do wiarygodności i  kompetencji sądzącej go Joanny Dryll z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli (przykładowo Joanna Dryll utajniła proces wyrzucając przy pomocy policji i tajniaków całą, bardzo liczną publiczność za krytyczne uwagi na temat jej procedowania (np. „na Białoruś”) oraz  systematyczniezmieniała imię pana Miernika, podobnie uczynił Prezes Sądu Rejonowego Warszawa Wola Remigiusz Wehner vide jego zarządzenie anty-tortowe w sprawie przeciwko PiotrowiMiernikowi Nr 39/15 z dnia 15.09.2015r.  cyt  „…polecam zorganizowanie kolejnego punktu kontrolnego przed wejściem na salę rozpraw nr 24 (lub innej sali rozpraw, w której przeprowadzana będzie rozprawa w sprawie IV K 773/13 - przeciwko Piotrowi Miernikowi) i upoważniam do przeprowadzenia ponownej kontroli znajdujących się tam osób (w tym przedstawicieli mediów i publiczności) przez służby ochrony obiektu i funkcjonariuszy Policji.”

 http://www.warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-woli.html

 

Film z tortowego protestu wobec wspólniczki Kiszczaka sędzi Anny Wielgolewskiej

https://www.youtube.com/watch?v=SKxF-68svFg

 

Dosadne słowne określenie (typowe wzburzenie u chorego na cukrzycę) pana Miernika miało 1 października rzekomo tak bardzo naruszyć „powagę sądu”, iż już po wyjściu Z.Miernika z sali, czyli pod jego nieobecność, została mu wymierzona najcięższa kara 14 dni więzienia!  Nastąpiło to bez przywołania jakiejkolwiek podstawy prawnej przez sędzię Joannę Dryll (to klasyczny przykład typowego bezprawia RPRL) vide relacja filmowa w internecie o rekordowej oglądalności    https://www.youtube.com/watch?t=4&v=M4RdvDiTTco

 

Nazwisko Dryll jest rzadkością stąd można szybko odnaleźć w archiwach  wiele informacji o antypolskiej postawie kilku pokoleń rodziny Dryll. I tak przykładowo: Witold Jerzy Dryll, urodzony w Warszawie był członkiem GL/AL, ZWM, PPR, a następnie PZPR. Od 17 marca 1953 do 29 sierpnia 1979 roku członek, a później sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Warszawie, wiceminister PRL itp.

Trudno się więc nieufności pana Zygmunta Miernika dziwić.

 

 

Warto też zaznaczyć iż, Europejski Trybunał we wszystkich orzeczeniach  podkreśla, że praktyka sądów III RP (pozbawienie wolności na podstawie decyzji nieprawomocnej i bez procesu)  jest oczywiście nielegalne.

 

      Na początku roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi  Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali dziesiątki tysięcy niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki na Rakowieckiej w stanie wojennym.

 

Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu Warszawa Służewiec praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Z.Miernika

nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów godzących w wolność opozycjonisty, prawa człowieka, wolność słowa, swobody obywatelskie oraz chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych  – vide sprawa Kiszczaka, Jaruzelskiego, Kociołka czy: sędziego A.Kryże, J.Godynia, prokuratorów A.Kassyka, płk S.Gorzkiewicza i wielu podobnych funkcjonariuszy.

 

Z poważaniem

 

  /-/ Mariusz Cysewski - Koordynator Niezłomnych, więzień polityczny PRL i ZSRR

/-/ Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej – Łódź

     /-/ Adam Słomka - obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy

               w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii (w latach 1991-2001).

 

Kraków, 4.X.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Kopie do wiadomości :

 

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Minister Sprawiedliwości

- Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie  SSA Krystyna Karolus-Franczyk

boi@waw.sa.gov.pl,  administracja@waw.sa.gov.pl 

- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  SSO  Małgorzata Kluziak

prezes@warszawa.so.gov.pl, boi@warszawa.so.gov.pl,

- Sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego

- Prezes Sądu  Rejonowego w Warszawa Wola SSRRemigiusz Wehner

- do akt  Sądu Rejonowego Warszawa-Wola  IV K  773/13

srwarwola@warszawa.so.gov.pl

- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny

bdg@sw.gov.pl

- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

oisw_warszawa@sw.gov.plBSW@sw.gov.pl , as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl,

 

biuro  rzecznika:rzecznik.warszawa@sw.gov.pl,  jgora@sw.gov.pl,

 ekrakowska@sw.gov.pl,  Tomasz.Jaros2@sw.gov.pl

 

- Fundacja Lex Nostra

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka

- stowarzyszenia kombatanckie więźniów politycznych

 

Wygrał sprawę przeciwko Polsce!

STANISŁAW RÓŻAŃSKI AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND TERROR IN POLAND NUMBER 55339/00 64106/11

Z TYCH PRZYCZYN TRYBUNAŁ
1. Uznaje, większością pięciu głosów przeciwko dwóm, że doszło do naruszenia artykułu 8 Konwencji;
2. Uznaje, większością pięciu głosów do dwóch
(a) pozwane Państwo ma wypłacić skarżącemu w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się prawomocny zgodnie z artykułem 44 § 2 Konwencji, EUR 8,000 (osiem tysięcy euro) z tytułu szkody niemajątkowej , Które będą przeliczone na walutę krajową pozwanego państwa według kursu obowiązującego w dniu wyroku, plus jakikolwiek podatek, jaki może być nałożony;
(b) że od upływu wyżej wymienionych trzech miesięcy do dnia uregulowania należności zwykłe odsetki będą płatne od powyższej kwoty po kursie równym marginalnej stawce kredytowej Europejskiego Banku Centralnego w okresie zwłoki plus trzy punkty procentowe;

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaznaczyć, że dokonując wpisu, mogą Państwo zastrzec sobie nieujawnianie danych pozwalających na identyfikację Państwa. W tym celu należy jednak wyraźnie to zaznaczyć i pozostawić kontakt zwrotny do siebie tj. numer telefonu, adres email, ...

Post użytkownika dajwlape.pl.

tak działa sąd w Oławie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Zielińska:
Dzis chora psychicznie sedzia Zielinska zapytala mnie czy pogodzilbym sie z Jackiem Skalskim - mialem ochote powiedziec ze zaraz ide na ...
Agnieszka Zielińska
Okolo godziny 14:15 korytarzem Vll Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego przetaczal sie kolo bardzo podobny do prokuratora Rafala Matusiaka z ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Zielińska:
Okolo godziny 14:15 korytarzem Vll Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego przetaczal sie kolo bardzo podobny do prokuratora Rafala Matusiaka z ...
Agnieszka Zielińska
Tak wiec to te same dwa pedofile z Sulejowa tworza przestepstwo za sygn. K VII 425/14, ktore okolo 4(cztery) lata temu zaatakowaly okolo ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Mariusz Wieczorek:
Chory psychicznie sedzia ustanowil adwokta z urzdu Katarzyne Rusin, ktora nawet nie pofatygowla sie do Sadu - tak wiec wyciagnieto z innej ...
Agnieszka Zielińska
Chory psychicznie sedzia w dniu dzisiejszym przypuscil wsciekly atak na mnie w czasie posiedzenia Sadu prowadzonego przed sesja(poza ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Mariusz Wieczorek:
Oczywiscie 13 wrzesnia 2015 roku - wszystko zaczelo sie 5 lat wczesniej na wczasach nad Morzem Baltyckim, gdzie Miroslawa Marszk polozyla ...
Mariusz Wieczorek
Te zdrobnienia sa rowniez typowe dla narkomanow ktorzy z innej perspektywy patrza na swiat - sa dziecinni/niepowazn ogolnie fisiuja z tym, ze ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Opolu
Mariusz Wieczorek:
Chory psychicznie sedzia SR Mariusz Wieczorek pozbawil mnie wolnosci na 48 godzin nieprawomocnym postanowieniem Sadu, po czym zostalem ...
Marta Kulpa
Znudzona życiem i ma szczęście ze nie wykonuje usług za swoje bo by musiała dawno zamknąć bisnes.Nie mogę nic ale jakbym był szewem tej ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Opocznie
Mariusz Wieczorek:
Errata:oczywiscie w Sulejowie nie ma Dworca PKP - oczywista pomylka pisarska(mialo byc PKS). Przedstawione zdarzenia z udzialem ml. asp. ...
Elżbieta Madej
Negatywna opinia dla sedziego SR Elzbiety Madej w zwiazku z dopuszczeniem do tego zeby w Opocznie grasowal psucholog o nazwisku Madej(kobieta), ...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli Sąd Rejonowy w Opocznie
Joanna Dryll:
Sprawa Zygmunta Miernika Dryllowanie wymiaru sprawiedliwości? Nieco umilkły publiczne pytania o to, czy kolejne pokolenia aktywistów ...
Elżbieta Madej
Negatywna opinia dla Prezesa Sadu Rejonowego w Opocznie , ktory dopuscil do tego zeby po powiecie opoczynskim wloczyl sie oszust, ktory ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Mariusz Wieczorek:
Inny atak na nieletniego mial miejsce na Dworcu PKP w Sulejowie, gdzie nieletni pil piwo z puszki, ktore dal mu pelnoletni kolega - st. ...
Mariusz Wieczorek
Okolo 4(cztery) lata temu asp. Dariusz Nejman wraz z st. sierzantem Krzysztofem Kuleta w srodku nocy jechali ul. Konecka w Sulejowie gdzie ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Mariusz Wieczorek:
Niebawem napisze o tym jak ml. asp. Krzysztof Kuleta zalatwial nieletnich oraz ludzi mlodych z ktorymi sie spoufalal poczym wsciekle ich ...
Mariusz Wieczorek
Chodzi o sprawe prowadzona za sygn. K VII 425/14, ktora dotyczy urojonego pokrzywdzenia funkcjonariuszy policji z KP w Sulejowie majacych ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Marcin Żurawski:
Zrobilem wpis na gazecie Trybunalskiej ktory sie pojawil po czym zostal wywalony - dzis juz go nie ma. Dotyczyl sedziow Jacka Gasinskiego i ...
Mariusz Wieczorek
Za to co w dniu 05 maja 2011 roku zrobil Jacek Skalski powinien miec postawiony zarzut usilowania zabojstwa po czym powinien zostac skazany ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Mariusz Wieczorek:
Chory psychicznie sedzia nie sklada oswiadczenia na podstawie art. 48 i 49 kpc w sytuacji kiedy znam Adama Wieczorka i jego ojca, ktory moze ...
Karolina Olszewska-Jędrzejak
Sedzia stronnicza.tendencyjna.wydaje postanowienia przeciwko ojcom.nie pozwoli na sprawie tobie sie wypowiedziec.stale ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Szulc-Wroniszewska:
W tym wierszu jest jeszcze jeden akapit "w rzece krwi twarzu umyje i czkac bede chwalw. Los wszystkich uczynil nas ...
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Wyjasniam jak moglo dojsc do rozpetania tej kabaly. Moja dziewczyna Martyna Skalska przegladala stosy moich ksiazek/zeszytow i ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Joanna Cisak-Nieckarz:
Oto poczatek uzasadnienia wyroku w sprawie prowadzonej za sygn. K VII 22/11, ktory doprowadzil do smierci Jacka Skalskiego cyt: ...
Marcin Żurawski
Oto wyjasnienie tego dlaczego pan sedzia Marcin Zurawski otrzymuje pozytywne opinie - zaznaczam, ze te opinie wystawiam sedziemu ktory ...
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Paweł Hochman:
Tak wiec Jacek Skalski katowal corke nie tylko fizycznie - wykanczal ja pojeb...i chistoriami , ktorymi usprawiedliwial swoje anormalne ...
Paweł Hochman
Pisze tak wiele/intensywnie gdyz odbieram stosy awizowanych listow z Sadow i Prokuratur - Sady wszystkie pisma oddalaja/odrzucaja wlacznie z ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Marcin Żurawski:
Panie sedzio jak to pan bije i ubliza sedziom, pracownikom sadu i adwokatom to piona bo im sie nalezy za zerowe zasady moralne i etyczne - ...
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Zdazylem tego gwalciciela prawa i zony oraz najprawdopodobniej corki obnazyc zanim wykonczyl mnie i moja matke/rodzine - wiele ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Szulc-Wroniszewska:
W taki oto sposob sprawa Jacka Skalskiego wymknela sie spod kontroli/monitu tzw. sadow piotrkowskichpiotrkowskich: zatrzymaly ...
Paweł Hochman
Kolejna negatywna opinia dla Hochmana za to, ze tego samego dnia 18 wrzesnia 2015 roku Sad Okregowy w Piotrkowie Tryb. oddalil jeszcze jedno ...
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Paweł Hochman:
Kolejna negatywna opinia dla sedziego SO Pawla Hochmana za odrzucenie zazalenia oraz za oddalenie i odrzucenie wnioskow o sporzadzenie ...
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Errata:jezeli w tekscie pojawiaja sie bledy to jest to wina topornego tabletu na ktorym pisze - mrdega. Czasem cos pomyle(nie ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Szulc-Wroniszewska:
Pewnie nie wierzycie w to, ze ja tych sedziow ktorym wystawiam negatywne opinie praktycznie wszystkich widzialem - te ich pasudne ...
Agnieszka Szulc-Wroniszewska
Kur...i sklad sadu II instancji uchylil postanowienie o dopuszczeniu obserwacji w zakladzie psuchiatrycznym z przyczyn ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Zielińska:
Moja matka zyje tylko dzieki serwisowi dajwlape - rzeznicy ze Szpitala przy ul. Roosevelta w Piotrkowie Tryb., odeszli od ...
Tomasz Ignaczak
Kolejna negatywna opinia dla sedziego Tomasza Ignaczaka, ktory wraz z sedziami SO Slawomirem Goslwskim i SO Marta Legeny-Blaszczyk oddala ...
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Agnieszka Zielińska:
Jak mnie chcieli uspic pierwsza dawka/dzialka wogole nie zadzialala, a druga po bardzo dlugim czsie - doktor i personel razej byl w szoku ...
Agnieszka Zielińska
Wczoraj i dzis widzialem moja dziewczyne Martyne Skalska - jest piekna i urocza nawet wtedy gdy stoi nad grobem ojca, matka tez niczego ...
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Tomasz Ignaczak:
Glupek napisal cyt: "pierwsze dwa i pol miesiaca pochlonelo postepowanje zazaleniowe wywolane z gory skazana na niepowodzenie inicjatywa ...
Tomasz Ignaczak
porabany sedzia napisal tak cyt: "...Mozna miec rowniez uwagi do skutecznosci dzialan policji, ktorej oskarzony wymykal sie kilkukrotnie, ...
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sławomir Gosławski:
Goslawski ty poje...u jeszcze zyjesz - nadal ciagniesz niemniej juz dlugo nie pociagniesz - myslisz ze nie wiem czyja siostra cioeczna ...
Marta Legeny-Błaszczyk
Ty stara ku... zaklinam cie w imie architekta wszystkich swiatow -odpier...l sie raz na zawsze odemnie mojej rodziny w przeciwnym ...

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Ewa Kalinowska:Genialna Pani kurator, profesjonalne i rzetelne podejście do podopiecznego, chętna do pomocy. Włodzimierz Bartczuk
Niszczy ojców bezwzględnie.
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Tadeusz Gańko:Po pierwszym spotkaniu ciężko coś powiedzieć, bo stwarza pozory takiej delikatnej panienki, ale działać potrafi. W dążeniu do zrealizowania ... Aleksandra Klinga
Bardzo kompetentna osoba na tym stanowisku życzliwa dla ludzi
Sąd Rejonowy w Zabrzu Sąd Rejonowy w Będzinie
Ewa Fatyga :Jest ok. Karina Flak
Obiektywna, ale niedouczona. Trudno uwierzyć że musiała skończyć studia by zostać kuratorem. To cud że tak niekompetentna osoba bez żadnej ...
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Piotr Chendoszko:Niskie kompetencje do wykonywanie zawodu kuratora. Niska wiedza psychologiczna. W pracy jest dla wygodnej państwowej posadki.Myśli ... DOROTA MARKOCKA
BRAK SPRAWOZDAŃ KURATORKI MAGDY ROGALI KTÓRA PISAŁA KŁAMSTWA WRAZ Z PRZYCHODNIĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR2 W SOSNOWCU W AKTACH ...
Sąd Rejonowy w Sosnowcu Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
DOROTA MARKOCKA :BRAK SPRAWOZDAŃ KURATORKI MAGDY ROGALI KTÓRA PISAŁA KŁAMSTWA WRAZ Z PRZYCHODNIĄ PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR2 W SOSNOWCU W AKTACH BRAK ... Lidia Dmowska
Niedouczona pizda, ktora nie wie co sie dzieje na kontaktach z dzieckiem, ale na ulicy by sie sprawdzila.
Sąd Rejonowy w Piasecznie Sąd Rejonowy w Piasecznie
Urszula Kozłowska:Człowiek porażka!! Najpierw załatwiła swojego zięcia a teraz sukcesywnie załatwia mam nadzieje nie każdego faceta(myśle ze to ... Ewa Szymczyk Kosmider
Kurator niby kierownik zerowa wiedza pedagogiczna i psychologiczna, kobieta do granic możliwości stronnicza, dobro dziecka=dobro ...
Sąd Rejonowy w Przemyślu Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Grzegorz Kalita:Tak napada się na ... Dorota Kycia
To niej pracownica MOPSu mówi: niech pan uważa bo ona kłamie w sądzie! No i okazało się że kłamie.
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Iwona Włodarczyk:Najlepsza kurator pod słońcem. Miła ,żetelna konkretna .same pozytywy Małgorzata Stefanowicz
bzdura . - jest kuratorem i to bardzo dobrym!@
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Magdalena Zgaińska:Strasznie naiwna, 3 razy bezskutecznie namawiała nas do obecności w RODK u niedouczonych cudotwórców udających, że mają jakieś ... Lidia Dmowska
Zwykła kuratorska szmata. Stenogram z dnia 2010-01-02
23:46 - pani kurator, to jak robimy, nie mogę nawet małej zobaczyć?
23:50 - ja ...
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Anna Luczek:K a r y k a t u r a Kuratora Okręgowego, marionetka ubezwłasnowolniona przez ,,niezawisłych” (czytaj ,,zawisłych” od innych kolesi). ... Agnieszka Pankiewicz-Woźniak
hahahaah kto na rozprawie trzyma ręce w górze jak chce coś powiedzieć? to nie jest pierwsza klasa podstawówki. Nad tym ...

RODK Siedlce RODK Wałbrzych
RODK Siedlce:
wpisują w akta wszystko na kozysc matki....sąd nie ma prawa kierowac do osrodka konkubentów.
Po trzech latach izolacji dzieci od ojca rodzina trafia do Wałbrzycha. Badania. Opinia: spisana tylko na podstawie relacji jednej strony - matki - osoby z ...
RODK Skierniewice RODK Gdańsk
RODK Skierniewice:
Bardzo nie polecam. Szczegóły na mrjzf@wp.pl
Skrajnie stronnicze -negatywne traktowanie ojców.
RODK Szczecin RODK Głogów
RODK Szczecin:
dwie młode dziewczynki i stara zdewociala panna prowadza osrodek takich jaj jeszcze niebylo !niepiszą prawdz robia notatki na kartce papieru i ...
NIE POLECAM!!!!
RODK Łomża RODK Łomża
RODK Łomża:
stronnicze podejście pisanie półprawd,i manipulacja
Dobry nżart

 

  Nie masz pomysłu na 1% podatku?
KRS: 0000097900, koniecznie z dopiskiem "Dla Zuzanny Jabłońskiej"

Dochód z reklam przeznaczony na podopieczną fundacji MATIO Cel szczegółowy: "Zuzanna Jabłońska" rachunek prowadzony przez BPH S.A. Oddział Kraków nr 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

 

 

 

http://wydajwyrok.pl/

Zbigniew Stanowski - filmowanie rozpraw, kontaktów z dziećmi
Tel: 793 641 304


Kodeks Postępowania Cywilnego
Kodeks Postępowania Karnego
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Kodeks Cywilny
Kodeks Karny

Strony Patriotyczne

www.aferyibezprawie.org

www.slsopo.org

www.ostrzegamy.com

www.straznicy-prawa.pl

www.cnc-millena.com

Chcę do Tatusia!

przestępcy RODK !

wstroneojca.pl

forummatek.pl

dzielnytata.pl

 
Ostatnie komentarze
juz samym wzrokiem zabija, mierzy kazdego z pogardą.. nielubiana ani w samym sadzie ani na sali rozpraw.. musi miec wiele kompleksow, lepiej do nie j nie trafic. Nie dba o dobro dziecka, przychylna ojcom nie placącym na dziecko :( taka sedzia to tragedia.
az ciarki na ciele na sama mysl o niej..
Stronnicza.tendencyjna.wydajaca postanowienia przeciwko ojcom.koniecznie idz na sprawe z adwokatem bo nie pozwoli tobie na sprawie wypowiedziec sie. stale przerywa twoje wypowiedzi.najlepiej zlozyc wniosek o odsuniecie jej od sprawy art.49 kpc
ojciec
bardzo stronnicza,nie dająca dojsc do glosu,nierzetelna,bagatelizuje skladane dowody, niekompetentna
bardzo stronnicza,nie dająca dojsc do glosu,nierzetelna,bagatelizuje skladane dowody, niekompetentna
bardzo stronnicza,nie dająca dojsc do glosu,nierzetelna,bagatelizuje skladane dowody, niekompetentna
modelowy. Moim zdaniem dobrze rozpoznaje sytuację i nie nadinterpretowuje. W sytuacji różnych mód z kolorowych gazet- bezcenne. Rzeczy wprost.
mcm
WYJĄTKOWY SĘDZIA... JEDNA Z NIELICZNYCH SĘDZIÓW Z WIEDZĄ PRAWNICZĄ I CO NAJWAŻNIEJSZe "DOŚWIADCZENIEM ŻYCIOWYM" - niestety ostatnio zmarła. jk.
wredna kobieta zadnego poszanowania dla mezczyzn zadnej godnosci nie dopuszcza do slowa .ma swoje zdanie na temat sprawy rozwodowej swiadkowie nie maja swojego zdania i musza tylko odpowiadac tylko i wyłącznie na jej pytania ułożone przez nia i chce usłyszeć to co ona chce NIE MA POSZANOWANIA DLA LUDZI ps . nie ma sprawiedliwosc!! jest jakis normalny sedzia ???
zero uczciwosci i obiektywizmu, sterowana przez prezesa
polak
nie tylko w opolu w brzegu też sędziowie robią co chcą w mojej sprawie żadnych dowodów nie było to prezes sądu rej. w Brzegu prefabrykowalaa dowody w sprawie! Moje dowody w sprawie także wszystkie odrzucone! co się dzieje w naszych sądach w Opolskim przejęli żydzi działają ma na szkodę obywateli
ddanielmichałek
nie tylko w opolu w brzegu też sędziowie robią co chcą w mojej sprawie żadnych dowodów nie było to prezes sądu rej. w Brzegu prefabrykowalaa dowody w sprawie! Moje dowody w sprawie także wszystkie odrzucone! co się dzieje w naszych sądach w Opolskim przejęli żydzi działają ma na szkodę obywateli
ddanielmichałek
wozniak to sedziwoski gestapowiec emocjonalna zero obycia
jurek
not loggedOceń sędziegoOceń RODKOceń kuratoraOceń przedszkoleW mediachAkta sprawArtykuły
© 2011
 Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie również jako łącze internetowe - bez pisemnej zgody autora . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez pisemnej zgody autora lub autorów jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.